Hallituksen kokouspöytäkirja

Paikka: Skype

Aika: 3.5.2022 klo 20.00–20.20

Osallistujat: Johannes Hyytinen pj., Matti Hyytinen, Outi Hyytinen, Erja Isopahkala, Kai Flinck, Inkeri Tuikka
Poissa: Tarja Jaakkola

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Hyytinen ja Kai Flinck.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2021 tilinpäätös, liite 1

Vuosikokous käsittelee kolmen vuoden (2020- 2022) tilit yhtenä kokonaisuutena, joten liitteenä oleva tilinpäätös on tässä vaiheessa hallitukselle väliaikatietona. 

Esitys

Merkitään vuoden 2021 tilipäätös tiedoksi. 

Päätös: 

Esitys hyväksyttiin.

6. Sukuseuran 20-vuotisjuhlien valmistelu

9.10.2021 pidetyssä hallituksen kokouksessa keskusteltiin alustavasti sukuseuran 20-vuotisjuhlien järjestämisestä 20.–21.8.2022 

Paikka:     Kivitippu 

Alustava ohjelma: 

Lauantai 

• Tutustumiskierros Lappajärvellä klo 16

Sunnuntain ohjelma 

klo 10 juhlajumalanpalvelus (tai messu) 

• kirkon ovella tervetulotoivotus/kirjojen – Matti ja Erja 
• tekstien luvut – Tarja 
• saarna – Johannes 
• avustus esirukouksissa – Kai 
• vierailumahdollisuus esipolvien haudoilla 

klo 12.30, lounas Kivitipussa 

klo 14, Pääjuhla Kivitipussa, alustavaa ohjelmaa ja niiden suorittajat 

• musiikkiesitys: Minna Moilanen – ”Myrskyluodon Maija” 
• juonto – Outi 
• tervehdyssanat – Johannes 
• juhlapuhe – Anneli Jäätteenmäki (aiheena esim. ”Identiteetin merkitys globaalissa maailmassa”?)
• musiikkiesitys – Minna ja Inkeri 
• runo(ja) – Raila Hyytinen 
• historiikki – Esa Hyytinen (lupautunut)
• Voitto Hyytisen haastattelu? (Outi selvittää)
• päätössanat? 
• yhteislaulu? 
• juhlakahvit 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin tietyin muokkauksin. Tutustumiskierroksen osalta päätettin varata linja-auto pariksi tunniksi. Matti Hyytinen selvittää hintoja ja kysyy oppaaksi Kaija Öörniä. Osallistumismaksun, suuruudeltaan esimerkiksi 10 euroa, voisi maksaa paikan päällä linja-autossa. Sukujuhlan ilmoittautumislomakkeeseen lisätään kysymys halukkuudesta linja-autokierrokselle osallistumisesta. Lauantain osalta selvitetään mahdollisuutta vierailla Lappajärven museossa. Kesällä 2021 museo on ollut auki vain heinäkuussa. Päätettiin osallistua jumalanpalveluksen toteuttamiseen.

7. Tiedotusasiat

7.1. Sukuseuran tilin saldo 25.4.2022 oli 1 576 €.

7.2. Kirjavarasto on siirretty Helsingistä Piippolaan (nyt ei mene vuokraa kirjojen säilyttämisestä)

8. Muut asiat

Sähköinen ilmoittautumislomake todettiin toimivaksi. Lomakkeeseen lisätään maininta siitä, että tutustumiskierroksen linja-auto lähtee liikkeelle Kivitipusta. Lomakkeeseen lisätään myös tieto mahdollisuudesta vierailla esipolvien haudoilla jumalanpalveluksen jälkeen. Lomakkeesta poistetaan maininta pääjuhlaohjelmaan sisältyvästä haastattelusta. 

Paperinen kutsu juhlaan lähetetään vain niille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Matti Hyytisen puhelinnumero lisätään lomakkeeseen heidän ilmoittautumistensa vastaanottoa varten. Muut ilmoittautuvat sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen tulee sekä sähköpostiin että verkkosivuille ja Facebookiin. Ilmoittautuneet saavat sähköpostiin juhlan ohjelman ja muut keskeiset tiedot. 

Pääjuhlaa varten painetaan käsiohjelma, jonka tulostuksesta vastaa Outi Hyytinen. 

Kivitipussa on 15 huonetta ennakkovarattuna juhlaväelle, ja varaukset tulisi tehdä 15.7.mennessä.

Kirjatilanne on jotakuinkin sama kuin lokakuun hallituksen kokouksessa. Sukujuhlaan otetaan kirjoja myytäväksi, ja tästä tulee maininta myös kutsuun. 

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 21:20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Johannes Hyytinen
puheenjohtaja

Inkeri Tuikka
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Kai Flinck

Outi Hyytinen